90lat.boernerowo.org Info o obchodach 90-lecia + HISTORIA BOERNEROWA

Historia Kościoła na Boernerowie 🇵🇱 🇺🇦

Tablica 9b – linki do Tablicy 09a lub 10

Tablica 9b – linki do Tablicy 09a lub 10

🇵🇱 🇺🇦

Po wojnie w latach 1945 –1952 pracę duszpasterską na Boernerowie prowadził ks. Stefan Kuć.

W latach 1968–1994 ks. kpt. (od 1984 r. proboszcz) Remigiusz Zimak, po kilkukrotnych podpaleniach kaplicy i po długich
zabiegach „wybudował” murowany
kościół na miejscu drewnianej kaplicy. Powołał przy parafii oddział Caritas. Wikariuszem był wtedy bardzo lubiany ks.Tadeusz Aleksandrowicz.

W latach 1994–2003 proboszcz ks. płk dr hab. Jerzy Syryjczyk, dziekan wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, czuwał nad powołaniem Akcji Katolickiej i Terenowego
Ośrodka Przymierza Rodzin.

Od 1 lutego 2021 proboszczem
jest ks. kanonik płk Andrzej Piersiak. Jest on również dziekanem Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Współpracują z nim wikariusze: ks. ppor. Piotr Woszczyk i ks. ppor. Tomasz Miencicki.

W latach 1952–1954 rektorem kaplicy został o. Henryk Gocyła ze
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów,
który 1954 r. usunięty został przez
władze komunistyczne. Kaplicę
wówczas dwukrotnie zamykano,
ale silna presja społeczna zmusiła
władze do ponownego jej otwarcia.

10 września 1973 r. ks. kard. Stefan Wyszyński konsekrował nowy murowany kościół, który służy mieszkańcom do dziś.

Od lipca 2003 roku do lutego 2004 roku proboszczem parafii był ks. ppłk Stefan Zdasienia.

W latach 1956–1968 kolejnym
rektorem kaplicy był ks. prof.
Ryszard Śliwiński. Jemu to przypadło świętowanie Millenium Chrztu Polski. Do pierwszej komunii przystąpiło wtedy ok. 250 młodszych i starszych dzieci.

W roku 1984 Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp erygował na Boernerowie parafię cywilno-wojskową.

W latach 2004–2021 proboszczem parafii był ks. płk. Jan Domian. Doskonały organizator. Postawił popiersie Jana Pawła II, obelisk
Prymasa Tysiąclecia, wzniósł Grotę Matki Bożej Fatimskiej, zmodernizował przykościelny cmentarz, sprowadził relikwie św. siostry Faustyny i bł. ks. Michała
Sopoćki; długa jest lista jego dokonań.

Tablica 9b – linki do Tablicy 09a lub 10


Link do przeglądu tablic


Tablice 90latBoernerowoOrg jako .pdf do wydruków w dużym formacie

🇺🇦 🇵🇱
Zamieszczamy tłumaczenie historii Boernerowa w języku naszych Gości, tak by budować wspólną przyszłość na fundamencie wzajemnego zrozumienia oraz w duchu wspólnych ideałów i interesów. Ми надаємо переклад історії Бернерова мовою наших Гостей, щоб будувати спільне майбутнє на основі взаєморозуміння, в дусі спільних ідеалів та інтересів

Після війни, у 1945–1952 роках, душпастирство в Бернерові здійснював о. Стефан Куч.

У 1968–1994 рр. (з 1984 р. парох) о. Ремігіуш Зімак, після декількох підпалів каплиці і після довгих зусиль «побудував» цегляну церкву на місці дерев’яної каплиці. Він створив при парафії відділення Карітасу. Вікарієм тоді був улюблений отець Тадеуш Александрович.

У 1994–2003 рр. парох о. Полковник д-р хаб. Єжи Сирийчик, декан факультету канонічного права UKSW, наглядав за заснуванням Католицької та Місцевого Осередку Центр сімейного союзу.

З 1 лютого 2021 року пастирем є о. канонік Анджей Персяк. Він також є деканом оперативного управління Збройних Сил. З ним співпрацюють вікарії: о. оберлейтенант Пьотр Вощик та о. оберлейтенант Томаш Менцицький.

У 1952–1954 рр. настоятелем каплиці став отець Генрик Ґоцила зі Згромадження Місіонерів Облатів, якого 1954 року було знято комуністичною владою. Каплицю потім двічі закривали, але сильний соціальний тиск змусив владу знову відкрити її.

10 вересня 1973 року о. кард. Стефан Вишинський освятив новий мурований костел, який служить мешканцям донині.

З липня 2003 року до лютого 2004 року парохом був о. підполковник Стефан Здашеня.

У 1956–1968 роках наступним настоятелем каплиці був о. проф.Ришард Слівінський. Святкував тисячоліття хрещення Польщі. Тоді до першого причастя прийшло близько 250 дітей молодшого та старшого віку.

1984 року примас Польщі о. кард. Юзеф Глемп створив цивільно-військову парафію в Бернерові.

У 2004–2021 роках парохом був о. кол. Ян Доміан. Ідеальний організатор. Встановив бюст Івана Павла ІІ, обеліск Примаса Тисячоліття, побудував Грот Фатімської Богоматері, модернізував церковний цвинтар, привіз мощі св. Фаустини та бл. О. Майкл Сопоцько; список його досягнень довгий.


Tablica 9b – linki do Tablicy 09a lub 10

Tablica 9b
Podaj dalej poprzez: