90lat.boernerowo.org Info o obchodach 90-lecia + HISTORIA BOERNEROWA

Telefoniczna 18

Kilka materiałów informacyjnych po
Oględzinach 10 stycznia 2023 kierowanych przez
Urząd Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

z książki Jerzego Bogdana Raczka „Boernerowo i jego świątynia” – błąd redakcji publikacji w nazwie ulicy: zamiast Telefoniczna 18 to Telewizyjna 18 (również na Boernerowie – dawniejsza Łączności)

Felietony historyczne w temacie:

Kontakt w sprawie:
Lowisa Lermer – tel. 608 116 136
Grzegorz Komorowski – tel. 502 209 908 lub 797 529 802

Podaj dalej poprzez: