90lat.boernerowo.org Info o obchodach 90-lecia + HISTORIA BOERNEROWA

Zabawy z gliną

Dzięki boernerowskiej Pracowni Ceramicznej Green Village, dzieci i „odważni” dorośli mogli sensorycznie doświadczyć gliny oraz wykrzesać może nawet ze swoich genów, stare jak cywilizacja magiczne talenty garncarskie 😉

Dziękujemy współpracownicom Pracowni za zaangażowanie się w obchody90-lecia Boernerowa

Kilka wspomnień na zdjęciach (link)

Również ceramiczne logo Obchodów poczęło, zrodziło i wydoroślało w Pracowni „Green Village”

Podaj dalej poprzez: